Cần Người Tình Nguyện Khoẻ Mạnh!

WCCT Global đang tiến hành một nghiên cứu lâm sàng về một loại thuốc đang được điều tra ở các nam giới đã phẫu thuật thắt ống dẫn tinh và nữ giới không có khả năng có con.

Điều Kiện Tham Gia:

  • Nam giới đã phẫu thuật thắt ống dẫn tinh và nữ giới đã phẫu thuật triệt sản hoặc ở độ tuổi hậu mãn kinh gốc Việt mạnh khoẻ.
  • Ít nhất là 18 tuổi.
  • Không sử dụng thuốc lá và các sản phẩm có chứa nicotine (trong vòng ít nhất là 3 tháng).
  • Có thể ở lại 12 đêm và nhận một cuộc điện thoại sau đó.

 

Quý vị có thể nhận:

  • Tiền bồi dưỡng có thể lên tới $5,650.
  • Nghiên cứu liên quan tới việc chăm sóc không phải trả tiền.

 

Để xem quý vị có đủ điều kiện hay không, xin gọi và nói rõ nghiên cứu #V-1660

1-877-777-9228 hoặc vào trang mạng của chúng tôi tại wcct.com

Related Projects